KURUMSAL

Hakkımızda

 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri, 

 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir ve elleçleme işlemleri,

 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti

 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti

 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti

 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya için süre uzatım talepleri,

 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen bir kısım eşyada süre uzatım talepleri,

 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,

 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,

 • Gümrük gözetiminin sonlandırılması,

 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

ile ilgili tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.

 

©2018 - ZE-KA GÜMRÜK DENETİM LTD.ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır. TT Kobi Hazır Web Sitesi